2014 års Slipstream-katalog

Vi har just laddat upp 2014 års Slipstream-katalog!

Katalogen, inklusive att ta fram grafiker, är mitt största jobb under hösten. Vi utgick från 2013 och byggde vidare på samma koncept men I år har vi åkbilder på de flesta uppslagen.… Fortsätt läsa

WordPress on OSX (10.6.8), Apache, PHP & htaccess

I’ve just managed to get OSX 10.6.8 to work with mod_rewrite and .htaccess to be able to let WordPress rewrite it’s URLs. Here is what I did.

I installed WordPress to my homefolder so I’ll access it using http://localhost/~ola/wordpress. Apache is configured to use a split config in OSX so to change the directives for the home folder you change the file /private/etc/apache2/users/Ola.conf.Fortsätt läsa