Olas tankar om miljö

Efter gymnasiet (2001) läste jag matte och fysik på komvux och hade turen att få Raymond Snijders som lärare. Han öppnade ögonen för så mycket spännande och för mig framförallt en nyfikenhet kring miljöfrågor. Sen dess har jag tänkt på klimatförändringar och över hur vi ska hitta sätt att dela våra gemensamma resurser.

När jag inte förstår saker brukar jag rita bilder. Så slog det mig att någon mer kanske kan förstå av de bilderna?

Vad är problemet med olja?

Olja är gammal sol-energi som varit lagrad under jordskorpan i massor med år. När vi bränner upp den tillför vi extra energi som atmosfären inte kan ta hand om själv.

Den stora utmaningen med olja är nog att hela industrialismen bygger i princip på olja. Allt ifrån plastpåsar, till datorer, till bilar, till… Ja allt. Läs gärna boken Gratislunchen av Therese Uddenfeldt.

Vad är ett kretslopp?

Solen laddar alla växter och djur med solenergi. Det är i princip bara den energin som kommer till jorden. De fiffiga är att när något förmultnar går energin tillbaka in i kretsloppet så vi får ett plus-minus-noll-spel.

Det enda vi går minus på är solen. Den kommer på sikt att sluta stråla energi till jorden.

Vad är förnybara drivmedel?

I början av 2010-talet var E85 (etanol blandat med 15% bensin) ett lovande drivmedel. Det föll pladask. Dels för att den var oren och många fick motorproblem men diskussionen var också kring om vi skulle odla mat (majs i de fallet om jag inte mins fel) eller drivmedel.

Nu 10 år senare har vi kommit lite längre. Vi kan tex göra biodiesel från svensk granskog och projekt finns för att göra ur rester från våra massabruk (alltså även det från granskogen). Men har jag förstått saken rätt är ändå den mest effektiva drivmedelsodlingen att skövla brasiliansk regnskog och göra gigantiska palmoljeplantage istället.

Magisen är att vi inte kommer klara att odla fram alla våra drivmedel med den tekniken vi har idag.

Varför får vi kraftigare stormar?

Vindar uppkommer genom att solen värmer mer vatten vid ekvatorn än norr. Det bildas en obalans och tillsammans med att jorden snurrar uppkommer vindar. Ju mer vatten som avdunstar desto tyngre blir den massa som rör sig.