Välkommen till grundkursen HTML & CSS!

Du kommer lära dig använda HTML & CSS (de två programmerings­språken alla hemsidor är byggda i) och du kommer lära dig WordPress (som är det vanligaste hemsideverktyget). Varje kapitel (se nedan) innehåller förklaringar, exempel och övningar. Du lär dig en sak i varje kapitel.

Ta god tid på dig. Att öva webb, och att lära sig att hitta hjälp om saker du inte redan kan, är det viktigaste för att fortsätta utvecklas. Lär dig på djupet direkt istället för att hoppa till nästa övning. Det är ingen brådska. Du kommer i hela tiden återkomma till de du lär dig och bygga vidare på det.