Problem attaching the rack to the bike

Fästet mellan korg och pakethållare höll inte måttet