4_2016-07-27 17.03.28

Syns lite dåligt men framförallt bakfälgen är slutbromsad