Huvudgatan i Khao Sok

Huvudgatan där de flesta resorts ligger på höger - vänster sida. Följt av turistinfos och restauranger.