Fisk

Det verkade vara en rätt stor fiskehamn med ca 10 båtar