Säkringsplatsen på Grateful

Här står man och säkrar när man klättrar på Grateful