Peugeot och cykelväg längs kusten precis söder om Göteborg

Dagens cykeltur söder om Götet föranledde pedalfixet