Peugeot och cykelväg längs kusten precis söder om Göteborg