Lager i pedalerna för Peugeotten

Pedallagrena va rätt äckliga