Städade framklingor. Mellandrevet är dessutom bytt.