M_010_130315-IMG_5321

Jag åkte dit på att rikta ett hjul. De tillfälliga riktar-stället.