M_008_130315-IMG_5316

Bromsklossen justerades toe in med ett gummiband. Väldig förbättring!