Svart Katt 2011 (1/3)

6308807977

Svart Katt is an annual bicycle competition held in Gothenburg. For more info see more images (also on facebook) and the official Svart Katt page.

Publicerat av Ola

Mångsysslande doer & klätterentusiast. Jag driver varumärket Sten & bloggen Klätterbilder. Jag konsultar inom IT & Marknadsföring samt undervisar inom webb på Folkuniversitetet. Jag älskar att fota. /// Doer & climbing enthusiast. I run the climbing brand Sten & the blog Klätterbilder. Consulting with IT & marketing & teaching at Folkuniversitetet. I love to take pictures.