En kram på marknaden / A hug on the market place

5354760740

Sju dagar per vecka är det marknad på Möllevångstorget. Året om. Även om det är mindre folk på vintern.

/ / /

It’s a market day seven days a week at Möllevångstorget. All year around. Even though there are less people in the winter.

Publicerat av Ola

Mångsysslande doer & klätterentusiast. Jag driver varumärket Sten & bloggen Klätterbilder. Jag konsultar inom IT & Marknadsföring samt undervisar inom webb på Folkuniversitetet. Jag älskar att fota. /// Doer & climbing enthusiast. I run the climbing brand Sten & the blog Klätterbilder. Consulting with IT & marketing & teaching at Folkuniversitetet. I love to take pictures.