Solar eclipse (short shutter speed)

2737349871

Tried to take a shot of the solar eclipse using a short shutter speed (~1/10 000), a smal f-stop (16) and at ISO 1. This was the best shot I could get…

See flickr.com/photos/ol/2738185916/ for a reference.

Publicerat av Ola

Mångsysslande doer & klätterentusiast. Jag driver varumärket Sten & bloggen Klätterbilder. Jag konsultar inom IT & Marknadsföring samt undervisar inom webb på Folkuniversitetet. Jag älskar att fota. /// Doer & climbing enthusiast. I run the climbing brand Sten & the blog Klätterbilder. Consulting with IT & marketing & teaching at Folkuniversitetet. I love to take pictures.