Petition: Send material from SR and SVT in open formats

I think you all should head over to the petition to make SR and SVT send all material in an open format! If you are interested read a rant on SVT, SR and open formats (skip down to 5th paragraph).

Publicerat av Ola

Frilansar inom WordPress, e-handel och foto, undervisar på Art College och driver varumärket Sten.