New web site: karin-sjogren.se

The brand new web site for Karin Sjögren has been uploaded. Point your web browser to karin-sjogren.se.

Screenshot: Karin Sjögren Akupunktur Screenshot: Karin Sjögren CV Screenshot: Karin Sjögren Om Mig Screenshot: Karin Sjögren Kontakt

All work has been done together with Rebecca Sjögren.

Publicerat av Ola

WordPress, UX och e-handels frilans. Driver varumärket Sten. Jobbar som lärare inom webb, media och IT på NTI Gymnasiet.