New web site: karin-sjogren.se

The brand new web site for Karin Sjögren has been uploaded. Point your web browser to karin-sjogren.se.

Screenshot: Karin Sjögren Akupunktur Screenshot: Karin Sjögren CV Screenshot: Karin Sjögren Om Mig Screenshot: Karin Sjögren Kontakt

All work has been done together with Rebecca Sjögren.

Publicerat av Ola

Mångsysslande doer & klätterentusiast. Jag driver varumärket Sten & bloggen Klätterbilder. Jag konsultar inom IT & Marknadsföring samt undervisar inom webb på Folkuniversitetet. Jag älskar att fota. /// Doer & climbing enthusiast. I run the climbing brand Sten & the blog Klätterbilder. Consulting with IT & marketing & teaching at Folkuniversitetet. I love to take pictures.