Vårdvetenskapliga Sällskapet – New web site uploaded

I just uploaded the new website for Vårdvetenskapliga Sällskapet.

Update 100326: The website I made 5 years ago is still active and in use. That’s really fun!

Publicerat av Ola

Mångsysslande doer & klätterentusiast. Jag driver varumärket Sten & bloggen Klätterbilder. Jag konsultar inom IT & Marknadsföring samt undervisar inom webb på Folkuniversitetet. Jag älskar att fota. /// Doer & climbing enthusiast. I run the climbing brand Sten & the blog Klätterbilder. Consulting with IT & marketing & teaching at Folkuniversitetet. I love to take pictures.