New Slipstream web site!

A new web site for Slipstream Longboards has been launched. Check it out!

Screenshot: Slipstream web site #2 - Contact page Screenshot: Slipstream web site #2 - Product page

Publicerat av Ola

Mångsysslande doer & klätterentusiast. Jag driver varumärket Sten & bloggen Klätterbilder. Jag konsultar inom IT & Marknadsföring samt undervisar inom webb på Folkuniversitetet. Jag älskar att fota. /// Doer & climbing enthusiast. I run the climbing brand Sten & the blog Klätterbilder. Consulting with IT & marketing & teaching at Folkuniversitetet. I love to take pictures.