Stad Solidar – Ödetomten vid Debaser i Malmö byggs om

5103456956

stadsolidar.se/

www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1274906/Men-fl…

www.sydsvenskan.se/malmo/article1271379/De-byger-kojor-i-…

www.glokala.se/content/index.php?option=com_content&v…

Publicerat av Ola

Mångsysslande doer & klätterentusiast. Jag driver varumärket Sten & bloggen Klätterbilder. Jag konsultar inom IT & Marknadsföring samt undervisar inom webb på Folkuniversitetet. Jag älskar att fota. /// Doer & climbing enthusiast. I run the climbing brand Sten & the blog Klätterbilder. Consulting with IT & marketing & teaching at Folkuniversitetet. I love to take pictures.