04 – HTML-dokumentet, indentering & 05 – Felsökning